Hem

Om Oss

Rallycross

Rally

Folkrace

Teamkläder

Reklam & Profilering

Prislista 2013

Beställa Bilder

Copyright/Upphovsrätt

Partners

Kontakta oss

Sponsring

 

 

VAD BETYDER COPYRIGHT (©)

Copyright © www.racebilder.se All rights reserved.
Samtliga bilder på denna sida är gjorda av Fotografer hoswww.racebilder.se om ej annat anges. Dessa bilder är skyddade av upphovsrättslagen och får inte publicera, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan www.racebilder.se skriftliga tillstånd. Upphovsrättslagen (URL 1960:792) ger upphovsmannen rättsligt skydd till sina bilder och gäller både digitalt och analogt. Att alltid fråga fotografen först, när en bild ska användas, är därför en bra tumregel.

Följande punkter ger besked om vad som
gäller vid användning av bilder.

1. När du beställer en bild genom ett uppdrag eller från ett arkiv köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang.
All övrig användningsrätt - upphovsrätt är alltid upphovsmannens.

2. Äganderätten till det levererade originalet är alltid upphovsmannens.
För att du ska få behålla det analoga eller digitala originalet
krävs en överenskommelse med upphovsmannen.
Originalet får lagras digitalt i en tryckprocess, men måste avlägsnas och returneras till upphovsmannen efter produktionen.

3. En bild får bara användas på det sätt som du har kommit överens och avtalat med upphovsmannen om. Det gäller exempelvis en viss typ av trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på Internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste upphovsmannen först godkänna ändringen.

4. Om en bild ska återanvändas måste du först kontakta upphovsmannen. Tänk på att upphovsmannen kan ha rätt till ny ersättning vid återanvändning.

5. Inga ändringar får göras i bilden utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar. För redaktionell publicering finns ibland en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas. Förutsättningen är då att bildens innehåll inte förvanskas och att upphovsmannen känner till beskärningen i förväg.

6. Upphovsmannens namn ska anges när bilden används. Skyldigheten att ange upphovsmannen följer av upphovsrättslagen
och ligger i upphovsmannens ideella upphovsrätt till bilden.

7. Om upphovsmannen har försett sitt digitala original med uppgifter som identifierar och upplyser om villkoren för användningen av bilden, får inte dessa plockas bort utan upphovsmannens tillstånd, när du använder bilden. Detsamma gäller om originalet innehåller kopieringsskydd eller annan teknisk skyddsåtgärd.

8. Upphovsmannens ensamrätt att bestämma över sin bild gäller fram tills 70 år har passerat efter dennes dödsår. Efter upphovsmannens död är det den som får upphovsrätten till bilden genom arv, testamente eller gåva som också har ensamrätten att bestämma över den. En fotografisk bild som inte betraktas som fotografiskt verk är istället skyddad i 50 år efter framställningsåret.

 

www.racebilder.se © 2013 • Allt material på hemsidan tillhör www.racebilder.se